Lyrics

[Lyrics] Simphiwe Dana- Sabela Lyrics

Simphiwe-Dana-Sarah-Lyrics-7.jpg
 

Simphiwe Dana Sabela Lyrics

Lyrics – Sabela by Simphiwe Dana

Sabela

Woyiswa yintoni na

Sekubalele vuk’ ekuseni

Thwel’ umkhonto siye khona

Marikana iyasibiza
Yasibiza babo

Siyobek’ izikhali

Marikana eh

Mizi ngemizi

Mizi ngemizi

Sasondela
Woyiswa ngonyama ni na

ding’ isali nje ubeyinkomo

Bakuloyile na

Ngepen’ emdaka na

Who yo yo oho

Uth’ umhlaba womile

Mhlab’ unxaniwe ehe

Abantwana bethu

Sebekulomhlaba

Sebevele ngentloko
Sabel’ uyabizwa

Sabel’ uyabizwa

Sabela

Sifikile

Kheth’ imigu kheth’ eyakho

Khanukhal’ ukhala wena bo

Ubek’ iizandl’ entloko

Soyoy’ thetha phambili

Le ndaba

Yokuthula nekati eziko

Sabela we

Qula soja qula

Sikhathele s’yawabon’ amagagu

Yheah

Kwaqhum’ uthuthu

Ngen’ imbamba mama

Uzobamb’ umthetho
Sifikile
Sophela yintetha

Awundiboni

Sophela yintetha

Awunalixesha lam

Ndikuphathele

Igazi nomkhonto

Xa selitshonil’ ilanga
Ndoyana ndoyana

Phezulu

Kulentaba hhe
Thath’ izikhali

Siphephuka nemimoya
Sabel’ uyabizwa
Lyrics by Simphiwe Dana

Simphiwe Dana Sabela Lyrics


Loading...


Click to comment

Leave a Reply

To Top