Lyrics

[Lyrics] Simphiwe Dana -Nzima lyrics

Simphiwe Dana
Simphiwe Dana Nzima lyrics

Lyrics – Nzima by Simphiwe Dana

Kazi senzeni na
Thixo Somandla

Asisabuzi

Senzen’ ebusweni benkosi

Senzeni na kutheni kunjena

Senzen’ ebusweni benkosi

Senzen’ ebusweni benkosi
Emhlabeni

Sibuthwel’ ubunzima

Sibuthwel’ ubunzima

Bawo Thixo Somandla

Emhlabeni

Sibuthwele, sibuthwel’ ubunzima

Thixo Somandla uyazi nawe

Bawo Somandla

Nguw’ owaziyo

Zonk’ intsuku zobomi zethu buninzi

Thina siyakudumisa
Ngazo intsuku zethu

Sohlala sikukhunga bawo

Emhlabeni ngameva neenzinga

Sohlala sikukhunga baba
Emhlabeni

Sibuthwel’ ubunzima

Sibuthwel’ ubunzima

Bawo Thixo Somandla
Asisabuzi we babo

Azi senzeni, senzeni na

Thixo Somandla

Kwazi wena kuphela

Nanku umthwalo

Nantsi ingoma

Zonk’ intsuku zobomi zethu buninzi

Thina siyakudumisa

Ngazo intsuku zethu

Sohlala sikukhunga bawo

Emhlabeni ngameva neenzinga

Sohlala sikukhunga baba

Simphiwe Dana Nzima lyrics


Loading...


Click to comment

Leave a Reply

To Top