Lyrics

[Lyrics] Sechaba lyrics from Sarafina Movie Soundtrack


Sechaba lyrics from Sarafina Movie Soundtrack

[chorus]
Iyhoooo, siyelele mama (Ooh helele) x4

Se a lila sechaba, di kgomo difedile
Bafedile le bo papa, ba thswaretswe di pasa

Setimela se batseiri, bafeletse Johane
Ba siman’ le ba setsana ba thsabile Soweto
Ma seya le ba sadi ba setsi ba le bangwe
Tlang le boneng mathata a-Africa

[chorus]

Mus’ ukukhulum’ amaganyana
Sesizwil’ ukuthi usebenzel’ izitha
Idlozi livukile, masibuyl’ emakhaya
Iyhooo siyelele mama

Nank’ amaphoyis’ ahlasel’ uDlamini
Emgodini wegolid’ amadoda aphelile
Asikwazi nokubuyel’ emakhaya
Abantwana bayakhala ubisi luphelile
Abotsotsi nezimpimpi ziyakhathaza
Ibuhlungu madoda le ndaba yase Africa

[chorus]


You may also like…

Tags: International


Loading...


Click to comment

Leave a Reply

To Top