Lyrics

[Lyrics] JOYOUS 20 : IGAMA LAKHO LIHLE Lyrics By Ncebakazi Msomi

JOYOUS-20-IGAMA-LAKHO-LIHLE-Lyrics-By-Ncebakazi-Msomi.jpg

JOYOUS 20 : IGAMA LAKHO LIHLE Lyrics By Ncebakazi Msomi

Jesu igama lakho lihle
Liyaphila Jesu
Alikhw’ eliny’ elinamandla
Jesu igama lakho lihle
Malibongwe zweni lonke
Kwizilingo zalo mhlaba sibiz’ uJesu, igam’ elihle
Izinhlupho neenkathazo zingelinganiswe nobuhle
balo
Izulu lonke libuka lona
Izizwe zonke zikhothama kulo
Zithi Jesu wen’ uligam’ elihle
Jesu wen’ unegam’ elihle
Siphila ngalo, sizingca ngalo,
Soyisa ngalo, namhla simile ngalo
Jesu wen’ unegam’ elina’ amandla
Ulungile oh Jesu
Wen’ uligam’ elihle
Yingom’ emnand’ enhlizweni
Ngizolihuba njalo nje
Ngizolicula ze lidume zwelonke
IGAMA LAKHO LIHLE – JOYOUS 20
By Ncebakazi Msomi

You may also like…


Loading...


Click to comment

Leave a Reply

To Top